Zawiadomienie - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2019-2022

  • 2 września 2019

Szanowni Państwo,

Miasto Kobyłka otrzymało dofinansowanie od samorządu Mazowsza w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza” na zaktualizowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2019-2022. Posiadanie aktualnego planu jest niezbędne przy aplikowaniu o środki zewnętrzne – dotacje na realizację inwestycji związanych z ochroną powietrza i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. Te kwestie są niezmiernie ważne dla Urzędu Miasta i dla nas wszystkich, jako mieszkańców. Dbałość o czyste powietrze i o środowisko w Kobyłce jest w tej chwili jednym z najwyższych priorytetów.

Bardzo istotna dla powodzenia tego przedsięwzięcia jest współpraca z Państwem, jako Mieszkańcami Kobyłki. W terminie od września do października pracownicy Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA w Warszawie będą przeprowadzali badanie ankietowe na terenie miasta. Badanie będzie miało na celu dokonanie inwentaryzacji źródeł ciepła. Te właśnie informacje na temat gospodarowania energią są niezbędne do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę z ankieterami i udzielenie wszelkich informacji. Udział w ankiecie jest anonimowy i nie wiąże się z żadnymi kosztami. 

Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania czy wątpliwości, proszę kontaktować się z Panią Ireną Kielak, pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kobyłka, nr tel. (22) 78 64 542.

Z poważaniem

Edyta Zbieć

Burmistrz Miasta Kobyłka

 

Załącznik: