Zgłoszenia zwierząt bezdomnych

  • 27 marca 2019

W godzinach pracy Urzędu zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt, zwierząt dziko żyjących i łownych oraz zwierząt padłych, przyjmowane są w  Wydziale Ochrony Środowiska pod numerami telefonów:

(22) 760 70 56

Dzikie koty - co można, a czego nie powinno się robić?    

Poza godzinami pracy Urzędu zgłoszeń należy dokonywać :

  1. Komisariat Policji w Kobyłce ul. Ks.F.Marmo 13A, 05-230 Kobyłka tel. (22) 786 10 07
  2. Wydział Zarządzania Kryzysowego  ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin tel. (22) 786 03 00