Zgłoszenia zwierząt bezdomnych

  • 27 marca 2019

W godzinach pracy Urzędu zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt, zwierząt dziko żyjących i łownych oraz zwierząt padłych, przyjmowane są w  Wydziale Ochrony Środowiska pod numerami telefonów:

22 786 45 23, 22 786 45 49 , 22 786 45 44, 22 786 45 43, 22 786 45 41, 22 786 45 40

Dzikie koty - co można, a czego nie powinno się robić?    

Poza godzinami pracy Urzędu zgłoszeń należy dokonywać :

  1. Komisariat Policji w Kobyłce ul. Ks.F.Marmo 13A, 05-230 Kobyłka tel. 22 786 10 07
  2. Wydział Zarządzania Kryzysowego  ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin tel.22 786 03 00