"Zima w Mieście” 2019 w szkołach

  • 14 stycznia 2019

Szanowni Rodzice 

Podczas ferii zimowych w ramach akcji „Zima w mieście 2019” uczniowie kobyłkowskich szkół będą mogli skorzystać z oferty przygotowanej w szkołach:

 

Szkoła 

Adres strony internetowej

Adres e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce

22786 10 10

http://sp1.kobylka.szkolnastrona.pl/art,132,zima-w-miescie

sekretariat@sp1kobylka.edu.pl

 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce

22786 10 26

http://www.zsp2kobylka.szkolnastrona.pl/a,858,zima-w-miescie-2019

szkola@zsp2.kobylka.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce

22786 06 60

http://zsp3kobylka.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/311330/zima_w_miescie

szkola@zsp3.kobylka.pl

 

W ramach akcji „Zima w mieście 2019” półkolonie funkcjonować będą w dniach 28 stycznia 2019 r. – 8 lutego 2019 r. w godz. 7.30-8.00 do 14.30-15.00. W placówkach organizowane będą m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne oraz aktywności poza placówką - wycieczki, seanse filmowe, lekcje muzealne i inne.

Karty Uczestnika dostępne będą na stronach internetowych i w sekretariatach szkół w wyznaczonych przez organizatora terminach.

Programy akcji w poszczególnych szkołach różnią się tematycznie.

Podobnie jak w latach ubiegłych od rodziców uczniów pobierana będzie opłata za udział w akcji „Zima w mieście oraz opłata za wyżywienie (dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły). Jednak przy pobieraniu opłaty za zajęcia wskazane jest zwrócenie uwagi na indywidualną sytuację ucznia.