Zimowe odśnieżanie dróg

  • 11 stycznia 2019

Na terenie naszego miasta występują cztery kategorie dróg: wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne, za których stan odpowiada odpowiedni zarządca: za drogi wojewódzkie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, za drogi powiatowe – Starosta Powiatu Wołomińskiego Wydział Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, za drogi gminne - Miasto Kobyłka, za drogi wewnętrzne – ich właściciele.

Drogi gminne są utrzymywane w trzech standardach zimowego utrzymania:

- standard IV – drogi główne (ul. Gen. Franciszka Żymirskiego, Ks. Franciszka Marmo, Brzozowa, Al. Jana Pawła II, Jezuicka, Paschalisa, Gen. Tadeusza Kościuszki, Serwitucka, Nadarzyn, Bohaterów Ossowa, Królewska, Gabriela Narutowicza, Elizy Orzeszkowej, 3-go Maja, Henryka Sienkiewicza, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Radzymińska, Kościelna, Ks. Kazimierza Pieniążka, 11-go Listopada, Warszawska, Nadmeńska, Przyjacielska) – jezdnia odśnieżana na całej szerokości;

- standard V – drogi pozostałe o nawierzchni asfaltowej, bitumicznej i betonowej – jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu;

- standard VI – pozostałe drogi, w tym gruntowe – odśnieżanie wyłącznie w przypadku bardzo intensywnych opadów śniegu.

Za stan chodników i ich odśnieżanie odpowiedzialni są właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników.

Drogi wojewódzkie na terenie miasta Kobyłka: ul. Nadarzyńska.

Drogi powiatowe na terenie miasta Kobyłka: ul. Ks. Marcina Załuskiego, ul. Ks. Antoniego Zagańczyka, ul. Marecka, ul. Szeroka, ul. Krechowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Napoleona, ul. Wołomińska, ul. Ręczajska.

Telefony interwencyjne:

  1. Zarząd Dróg Wojewódzkich: 22-776-23-33, 22-776-40-27
  2. Starostwo Powiatu Wołomińskiego Wydział Inwestycji i Drogownictwa: 22-777-47-79, 22-777-47-80, 22-777-47-81
  3. Miasto Kobyłka, Wydział Infrastruktury: 22-786-45-22, 22-786-45-47, 22-786-45-26.