Zmiana koncepcji parkingu

  • 23 marca 2018

Urząd Miasta Kobyłka w związku z ofertami przetargowymi znacznie przekraczającymi budżet (brakuje minimum 3 mln zł) podjął decyzję o zmianie koncepcji budowy parkingu wielopoziomowego przy stacji Kobyłka Ossów.

Parking wielopoziomowy zostanie zastąpiony powierzchniowym.

Jednocześnie Miasto Kobyłka nie rezygnuje z dotacji. Zostanie złożony wniosek do MJWPU o zmianę założeń i redukcję zakresu w projekcie złożonym do dofinansowania.

 

Data wydarzenia: 
piątek, 23 Marzec, 2018 - 14:30