Zmiana numeru konta

  • 4 lutego 2019

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących pism zawierających informację o zmienionym numerze konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi informujemy, że pisma te są autentyczne i zostały wysłane przez Urząd Miasta Kobyłka.

W.w. zmiana jest wynikiem przeprowadzonego porządkowania i poprawiania systemu płatniczego. Uspokajamy, że wszystkie środki wpłacone na dotychczasowe numery kont zostały zaksięgowane poprawnie, jednak z powodu rozbieżności numerów, operacja ta była wykonywana ręcznie przez pracownika Urzędu Miasta Kobyłka. Informację, o której mowa otrzymują tylko ci mieszkańcy, u których stwierdzono nieprawidłowości tj. około 400 osób. Poprawiony numer konta pozwoli, tak jak w przypadku pozostałych - automatyczne księgowanie wpłat.