Zmiana organizacji pracy publicznych przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020 r.

  • 5 czerwca 2020
W związku z trwającą epidemią i w trosce o bezpieczeństwo dzieci zmieniamy organizację pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020 r. Aby zapewnić dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwo, publiczne przedszkola znajdujące się na terenie naszego miasta nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. W tym roku dziecko latem będzie mogło być tylko w tym przedszkolu, do którego jest zapisane. 
 
Dotąd funkcjonował system tzw. dyżurów, podczas którego dzieci w czasie letnich miesięcy mogły "wędrować" pomiędzy przedszkolami.
 
Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.