Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przewozu uczniów 5 i 6 letnich zamieszkałych na terenie Miasta

  • 20 sierpnia 2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu dzieci 5 i 6 letnich zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka, których droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 kilometry.  

Ponad milion złotych dofinansowania na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kobyłce

  • 13 sierpnia 2014

Miasto Kobyłka otrzymało kolejne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka – Etap II” w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Działanie 1.1 – „Gospodarka wodno - ściekowa”.

Strony