Głosujemy codziennie ! Kobyłka i NIVEA razem dla najmłodszych

  • 31 marca 2015

Kobyłka zgłosiła się do konkursu „Podwórko NIVEA”, w którym do wygrania jest jeden z czterdziestu nowoczesnych placów zabaw. Zagłosuj na nasz kobyłkowski plac zabaw! Przypominamy, że po zarejestrowaniu się na portalu www.nivea.pl/podworko głos możemy oddawać codziennie ( 1 głos na 24 h) !...ZAGŁOSUJ i TY CODZIENNIE !

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok!

  • 27 maja 2015

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 19 czerwca br.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej.

  • 26 maja 2015

Wczoraj została podpisana umowa z firmą J.K. ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach przy ul. Radomskiej 29 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyłce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka”.

Strony