Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia usługi przewozu uczniów 5-cio i 6-cio letnich zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka

  • 29 sierpnia 2014

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym, zamawiający przekazuje poniższe informacje:

1. W ww. postępowaniu nie została wybrana żadna oferta Wykonawcy:

Uzasadnienie:

Zamawiający nie wybrał żadnej oferty w związku z błędami formalnymi i zbyt wysoką ceną usługi.

Strony