Dofinansowanie z WFOŚiGW

  • 29 July 2014
  • Szymon

Miło nam poinformować, że Miasto Kobyłka otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do projektu pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka” w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: I oś – „Gospodarka wodno - ściekowa” Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.

Strony