Inauguracja Projektu Mobilnego Planetarium

  • 20 marca 2018

Projekt mobilnego planetarium – planetobus powstał dzięki umowom podpisanym pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zapewnia finansowanie prowadzonych działań. W ramach projektu w roku 2018 odbędzie się co najmniej 20 dwudniowych wyjazdów mobilnego planetarium, które będzie odwiedzało wskazane przez Ministerstwo miejscowości.

Mazowiecka Uchwała Antysmogowa

  • 15 marca 2018

Informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową (Uchwała Nr 162/17 z dnia 24 październia 2017 r. - Dziennik Urzędowy Województa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. 9600)  wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

"Uchwała antysmogowa" obowiązuje od 11 listopada 2017 r.

Strony