Dofinansowanie z WFOŚiGW

  • 29 July 2014
  • Szymon

Miło nam poinformować, że Miasto Kobyłka otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do projektu pn. „Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka” w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: I oś – „Gospodarka wodno - ściekowa” Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.

Uroczystości z okazji Święta Narodowego Litwy

  • 28 July 2014
  • admin
Na zaproszenie ambasador Litwy w Polsce  Lorety  Zakareviciene burmistrz Kobyłki  Robert Roguski  gościł na uroczystości  z okazji Święta Narodowego Litwy.Uroczystość odbyła się na terenie ambasady Litwy w Warszawie. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli. m.inn  przedstawicile Sejmu i Senatu RP, ambasadorzy i attache akredytowani w Polsce  ,znane osoby z kregów polityki , kultury ,gospodarki i mediów.
Burmistrz Kobyłki Robert Roguski składa gratulacje ambasador Litwy w Polsce z okazji Świeta Narodowego.

Strony