Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  • 21 stycznia 2015
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  • na konserwację elektryczną w budynkach administrowanych przez Miasto Kobyłka
  • na konserwację remontowo budowlaną w budynkach administrowanych przez Miasto Kobyłka
  • na konserwację wodno-kanalizacyjną w budynkach administrowanych przez Miasto Kobyłka
dla potrzeb wynikających z realizacji zadań Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Kobyłka.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego.

  • 23 stycznia 2015

Mazowiecki Urząd Wojewódzki informuje iż zostalo wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) - odcinek Zielonka - Wołomin od km 16,708 do km 20,200 linii kolejowej nr 6 oraz budowanego odcinka linii kolejowej nr 21 - odcinek II"

Strony