Podpisywanie umów wodno-kanalizacyjnych w trakcie trwania stanu epidemiologicznego

  • 6 kwietnia 2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia kontaktów, została wdrożona specjalna procedura podpisywania umów wodno- kanalizacyjnych na terenie Kobyłki.

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Wołomińskiego

  • 3 kwietnia 2020

Na podstawie art. 15 zzd ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), Dyrektor Urzędu Pracy w Wołominie z dniem 02.04.2020 r. ogłasza nabór wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Strony