Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

  • 4 czerwca 2019

Burmistrz Miasta Kobyłka informuje, że Rada Miasta przystępuje do wyboru:

1)  trzech ławników do Sądu Rejonowego w Wołominie; 2)  jednego ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie; 3) trzech ławników do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Debata o Bezpieczeństwie

  • 14 czerwca 2019

Wczoraj (13 czerwca) w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się Debata o Bezpieczeństwie zorganizowana przez Komendanta Komisariatu Policji w Kobyłce Marcina Pałyskę, który w towarzystwie Nadkomisarza dr Mariusza Pawlaka oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Kobyłka Grzegorza Świętoreckiego przedstawił dane dotyczące wykroczeń oraz odpowiadał na pytania mieszkańców.

Działania Miasta w zakresie ochrony środowiska

  • 13 czerwca 2019

W naszym mieście ma miejsce wiele różnych inwestycji, jeszcze więcej jest w planach. Trwają jednak nie tylko budowy, ale również działania, które zmierzają do poprawy komfortu życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska. Nie wszyscy wiedzą, że można uzyskać dotację na realizację inwestycji z tym związanej – serdecznie Państwa zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Strony