Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

  • 4 czerwca 2019

Burmistrz Miasta Kobyłka informuje, że Rada Miasta przystępuje do wyboru:

1)  trzech ławników do Sądu Rejonowego w Wołominie; 2)  jednego ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie; 3) trzech ławników do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Uczniowie i naukowcy - o korzyściach ze współpracy w projekcie "Szkoła bliżej nauki"

  • 18 czerwca 2019

Blisko 2000 uczniów i 160 nauczycieli z 38 szkół podstawowych wzięło udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła bliżej nauki”. W tym gronie znalazły się również wszystkie trzy szkoły z Kobyłki. Dwuletni projekt przygotowało Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawa i 6 gminami Mazowsza.

Debata o Bezpieczeństwie

  • 14 czerwca 2019

Wczoraj (13 czerwca) w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się Debata o Bezpieczeństwie zorganizowana przez Komendanta Komisariatu Policji w Kobyłce Marcina Pałyskę, który w towarzystwie Nadkomisarza dr Mariusza Pawlaka oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Kobyłka Grzegorza Świętoreckiego przedstawił dane dotyczące wykroczeń oraz odpowiadał na pytania mieszkańców.

Strony