Rejestr Danych Kontaktowych

  • 28 lipca 2020

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) - to baza, dzięki której każdy może mieć pewność, że administracja publiczna ma dostęp do aktualnych danych kontaktowych. Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Samodzielnie decyduje się o tym, czy chce się udostępnić numer telefonu komórkowego czy adres e-mail (lub oba).

Strony