Pracownie 3D w szkołach już gotowe

  • 22 lipca 2019

Szkoły w Kobyłce, mimo trwających wakacji, są już gotowe na wrzesień i na początek zajęć w pracowniach druku 3D. W każdej szkole został już zainstalowany sprzęt, który został zakupiony dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych w projekcie „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności”.

Strony