Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

  • 28 czerwca 2019
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Od 1 lipca 2019 roku można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze składamy w miejscu zamieszkania w formie elektronicznej tj. za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, ZUS oraz bankowości elektronicznej.Wnioski w formie papierowej można złożyć od 1 sierpnia 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce ( Dział Świadczeń Rodzinnych wejscie od ul. Ks. Marmo 20) w godzinach pracyOśrodka.

Strony