KOMUNIKAT ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie z 18 maja 2020 r.

  • 18 maja 2020
Informujemy o zakończeniu chlorowania wody produkowanej na SUW „Graniczna”. W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano stabilne wyniki jakości mikrobiologicznej wody w procesie jej uzdatniania na Stacji Uzdatniania Wody „Graniczna”. Pozwoliło to nam podjąć decyzję o zakończeniu chlorowania produkowanej wody. Kontynuowane będą prace mające na celu przywrócenie jakości mikrobiologicznej wody w studni 2A, jednak z uwagi na odłączenie ww. studni z ciągu produkcyjnego, nie ma konieczności dalszego chlorowania wody przesyłanej z SUW „Graniczna” do naszych Klientów.
 

Strony