Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności

  • 20 listopada 2018

Wniosek pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” złożony przez Miasto Kobyłka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT” został umieszczony na liście wniosków skierowanych do dofinansowania. 

100 lat Niepodległości

  • 13 listopada 2018

Obchody 100-lecia Niepodległości rozpoczęlismy mszą św. w intencji ojczyzny w Bazylice św. Trójcy. Następnie w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej przedstawiciele władz samorządowych, harcerze, strażacy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy przemaszerowali na plac 15 sierpnia. O godzinie 14.30 wspólnie i bardzo uroczyście został odśpiewany hymn narodowy.

Strony