Zimowe odśnieżanie dróg

  • 11 stycznia 2019

Na terenie naszego miasta występują cztery kategorie dróg: wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne, za których stan odpowiada odpowiedni zarządca: za drogi wojewódzkie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, za drogi powiatowe – Starosta Powiatu Wołomińskiego Wydział Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, za drogi gminne - Miasto Kobyłka, za drogi wewnętrzne – ich właściciele.

Strony