Betlejemskie Światło Pokoju

 • 17 grudnia 2008
Spotkajmy się w niedzielę 21 grudnia o 17.00 na placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, przy miejskiej choince.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku harcerze 172 drużyny harcerskiej CzeNeKa w sposób uroczysty przekażą Kobyłce Betlejemskie Światło Pokoju, czyli ogień zapalony w grocie Narodzenia Chrystusa z Betlejem.
Przedświąteczne spotkanie 21 grudnia będzie okazją do wspólnego kolędowania, obejrzenia jasełek w wykonaniu uczniów ZSP nr 3 oraz „podzielenia się” światłem z Betlejem. Jest ono symbolem miłości, pokoju
i nadziei, a dzięki harcerzom każdego roku trafia na stoły wigilijne chrześcijan całej Europy.

Światło przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ZHP, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej, odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski.  

  
  
 

Tagi (kategorie): 

Bravo dla policji

 • 15 grudnia 2008
Policjanci z komisariatu w Kobyłce otrzymali nowy radiowóz, nieoznakowanego fiata bravo. W piątek 5 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie samochodu.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, ksiądz dziekan oraz Komendant Powiatowy Policji w Wołominie inspektor Jerzy Piątkowski.

Zakupienie radiowozu było możliwe dzięki współfinansowaniu przez władze samorządowe miasta, które przekazały na ten cel 33 tys. złotych. Komendant Powiatowy Policji podziękował burmistrzom za udzielenie wsparcia i zapewnił, że policjanci dołożą wszelkich starań, aby ich służba była jeszcze bardziej efektywna.

Po ceremonii przekazania i poświecenia radiowozu każdy z gości mógł zasiąść za kierownicą nowego auta. Komendant Komisariatu w Kobyłce Paweł Glinka zaprosił gości na jazdę próbną. Z zaproszenia skorzystał Burmistrz Robert Roguski, ksiądz dziekan oraz Komendant Powiatowy Policji. Nowy radiowóz trafił już do codziennej służby.

/non, KPP Wołomin/

center
  

Tagi (kategorie): 

JOKO Mazovia Cup 2008

 • 11 grudnia 2008
Szkoła tańca Anny Głogowskiej i Marcina Wrzesińskiego z Kobyłki, MOK Kobyłka i OKiS Zielonka byli organizatorami widowiskowego turnieju tańca o randze mazowieckiej JOKO Mazovia Cup. Turniej prowadził Piotr Galiński.”

Oficjalnego otwarcia dokonał 6 grudnia burmistrz Kobyłki. Cały dzień trwała rywalizacja w poszczególnych kategoriach wiekowych i tanecznych. Podopiecznych klubów tanecznych z całego Mazowsza oceniało profesjonalne, siedmioosobowe jury złożone z członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Na gali finałowej wystąpili Anna Głogowska i Marcin Wrzesiński z układem tanecznym z „West Side Story”, a także Caro Dance i Formacja Tańca Towarzyskiego Kamionek.

Drugiego dnia imprezy, po rywalizacji pucharowej w tańcu towarzyskim, w hali gimnazjum w Zielonce odbył się także turniej tańca nowoczesnego. W tej części wystąpili już reprezentanci z całej Polski. Rywalizowali w hip hopie, disco dance oraz disco dance freestyle i formacje.

Wspaniała widowiskowa impreza, dzięki staraniom tancerzy Anny Głogowskiej i Marcina Wrzesińskiego, prowadzących Szkołę Tańca w Kobyłce, oraz MOK Kobyłka, odbyła się tu po raz drugi. Mamy nadzieję na kolejną za rok.Galeria z turnieju tańca na stronie szkoły.

Tagi (kategorie): 

Programy współpracy - szkolenie

 • 10 grudnia 2008
Zielonkowskie Forum Samorządowe serdecznie zaprasza pracowników jednostek samorządowych z terenu Powiatu Wołomińskiego i przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie: „Realizacja i monitorowania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.”

JAK REALIZOWAĆ i MONITOROWAĆ PROGRAMY WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – ciekawe szkolenie dla samorządowców i społeczników

 

Realizacja i monitorowania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.”

 

 • Czas i miejsce: 15 grudnia (poniedziałek) br. w Urzędzie Miejskim w Zielonce przy ul. Lipowej 5 o godz. 14.00

 • Osoba prowadząca: Piotr Todys – Prezes Zarządu Federacji Mazowia, organizacji od lat prowadzącej monitoring programów współpracy na Mazowszu..

Szkolenie jest bezpłatne.

Uczestnicy szkoleń otrzymają nieodpłatnie materiały pisemne, a także niewielki poczęstunek. Urząd jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia na szkolenia, zawierające tytuł szkolenia, imię i nazwisko oraz organizację, należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@forumzielonka.org.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji nt. szkoleń można zasięgnąć pod numerem telefonu (22) 781 09 94 od wt. do pt w godz. 10-14.

Szkolenia są częścią projektu „Współdziałanie sektora pozarządowego i samorządowego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Wołomińskim”.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtensteini Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz przy wsparciu udzielonym przez Gminę Zielonka.

Tagi (kategorie): 

Siła miejskiego sportu

 • 8 grudnia 2008
Doceniając sukcesy kobyłkowskich sportowców, zarówno naszych sztangistów, jak i reprezentacji Szkoły Ju Jitsu, która wróciła niedawno
z trzema medalami ze Światowego Festiwalu Sztuk Walki w USA, burmistrz Robert Roguski ufundował nagrody dla najlepszych. Na spotkaniu, które odbyło się w urzędzie miasta podziękował za wspaniałe reprezentowanie Miasta na mistrzostwach i turniejach w Polsce i poza jej granicami.

Doceniając sukcesy kobyłkowskich sportowców, zarówno naszych sztangistów, jak i reprezentacji Szkoły Ju Jitsu, która wróciła niedawno z trzema medalami ze Światowego Festiwalu Sztuk Walki w USA, burmistrz Robert Roguski ufundował nagrody dla najlepszych. Na spotkaniu, które odbyło się w urzędzie miasta podziękował za wspaniałe reprezentowanie Miasta na mistrzostwach i turniejach w Polsce i poza jej granicami.

Nagrody burmistrza trafiły również na ręce trenerów: Renaty Naczaj-Fedorenko i Stanisława Bielewicza.

Tagi (kategorie): 

Biskup warszawsko-praski z wizytą

 • 4 grudnia 2008

W środę 3 grudnia gościł w Kobyłce Abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski. Był przede wszystkim gościem kobyłkowskich parafii, jednak na zaproszenie burmistrza miasta odwiedził również tutejszy urząd.

W czasie nabożeństwa w Kościele Świętej Trójcy Arcybiskup dokonał poświęcenia odkrytych nie tak dawno i odnowionych podziemi zabytkowego kościoła.

 

 

 

 

Więcej na stronie Parafi Świętej Trójcy.  

Tagi (kategorie): 

Dodatkowe środki na usuwanie azbestu

 • 26 listopada 2008
W ramach pomocy mieszkańcom, wzorem lat ubiegłych, w bieżącym roku Urząd Miasta odbierał i przekazywał do utylizacji odpady zawierające azbest. W październiku pula, którą na ten cel dysponuje Urząd Miasta, została zwiększona dzięki dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Do chwili obecnej odebrano 64,95 Mg odpadów. Sukcesywnie realizowane są kolejne podania, składane przez mieszkańców. Środki własne gminy pozwalają w tym roku na odebranie jeszcze ok. 40 Mg odpadów.

Dzięki dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy umowy z Powiatem zawartej 29.09.2008r., Miasto otrzymało dofinansowanie na cele pokrycia kosztów wywozu i utylizacji w latach 2008-2010 dodatkowych 27,8 Mg wyrobów zawierających azbest. 

/WS, as/

Tagi (kategorie): 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

 • 25 listopada 2008
Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania ofert na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”
Przetarg jest przeprowadzany w drodze pisemnych ofert.
KOMUNIKAT PRASOWY
Uwaga Przedsiębiorcy zainteresowani programem „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania ofert na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”
Przetarg jest przeprowadzany w drodze pisemnych ofert.

Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest dostawa gotowych artykułów spożywczych tj.
1)mąki pszennej, makaronu świderki, makaronu krajanka, kaszy jęczmiennej mazurskiej, kaszy jęczmiennej wiejskiej, płatków kukurydzianych, musli, dań gotowych, krupniku, kawy zbożowej instant, serów podpuszczkowych dojrzewających, serów topionych, mleka UHT, mleka pełnego w proszku, masła ekstra w zamian za określoną w formularzu oferty kwotę środków pieniężnych,
2)cukru białego, dżemu, soków owocowych w zamian za nieprzetworzone towary żywnościowe znajdujące się we wskazanych w formularzu oferty magazynach interwencyjnych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Nieprzetworzony towar żywnościowy odebrany, na koszt własny oferenta uwzględniający wszelkie opłaty wynikające z obowiązujących przepisów, ze wskazanego w ofercie magazynu stanowić będzie zapłatę za dostawę oferowanej ilości odpowiedniego artykułu spożywczego, do magazynów organizacji charytatywnych na terenie Polski w terminie do 31 grudnia 2009 r.

Kryteria wyboru
Kryteria wyboru ofert to:
a) oferowana ilość gotowych artykułów spożywczych wyrażona w tonach (do trzech miejsc po przecinku, tj. w zaokrągleniu do pełnych kilogramów) lub tysiącach litrów do trzech miejsc po przecinku, tj. w zaokrągleniu do pełnych litrów) którą oferent dostarczy do magazynów organizacji charytatywnych w terminie do 31.12. 2009 r.,
b) oferowana stawka za transport jednej tony gotowego artykułu spożywczego (wyrażona w EUR/tonę) lub za transport tysiąca litrów gotowego artykułu spożywczego (wyrażona w EUR/tysiąc litrów).

Terminy
Ofertę sporządzoną zgodnie z „Warunkami przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych – Program 2009” należy dostarczyć do kancelarii ogólnej Agencji na adres: Agencja Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, w terminie do dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 1000.
Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2008 r. o godz. 1015 w sali 12 wejście D w siedzibie Agencji Rynku Rolnego.

Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty na rachunek Agencji: NBP O/O w Warszawie nr 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000 wadium w wysokości 200 000 zł, które powinno być dostępne w dniu składania ofert, o którym mowa powyżej.
Za równoważne z wpłatą wadium uznaje się złożenie gwarancji uznanej przez Agencję instytucji finansowej (wg wzoru określonego przez Agencję), dostępnej w dniu składania ofert, z terminem ważności 90 dni od daty złożenia oferty.

Pozostałe informacje
Oferta może zawierać propozycje dotyczące dostawy artykułów spożywczych wskazanych w więcej niż jednej pozycji oferty określonej w formularzu oferty.
Z wybranymi w drodze przetargu Przedsiębiorcami Agencja podpisze umowę w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
Agencja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego w całości lub w części.

Uwaga
Do przetargu organizowanego przez Agencję mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję. Zasady rejestracji dostępne są na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl w dziale „Pozostałe działania”.
Szczegółowe warunki przetargu, w tym informacje o lokalizacji magazynów interwencyjnych, ilościach towarów żywnościowych przeznaczonych do odbioru oraz kwocie środków pieniężnych w zamian za gotowe artykuły spożywcze, a także o lokalizacji magazynów organizacji charytatywnych oraz procentowym rozkładzie ilości poszczególnych artykułów spożywczych dostarczanych do poszczególnych magazynów, określone zostały w Warunkach przetargu na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych - Program 2009, które wraz ze wzorem umowy oraz informacjami na temat przetargu, można uzyskać w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12, pok. nr 313 tel. (022) 661 79 79 (informacji udziela Biuro Wspierania Konsumpcji) oraz na stronie internetowej: www.arr.gov.pl.

Biuro Prasowe ARR

Tagi (kategorie): 

W Dzień pracownika socjalnego

 • 24 listopada 2008

W listopadzie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej obchodzili swoje święto. Dzień Pracownika Socjalnego to czas podziękowań. Współpracownikom podziękowała przede wszystkim dyrektor placówki Urszula Stankiewicz, wręczając upominki - symboliczne anioły.

  

 

Słowa wdzięczności przekazał również burmistrz Robert Roguski. - W imieniu Społeczności Miasta Kobyłka dziękuję za codzienny trud oraz niesioną naszym mieszkańcom pomoc i wsparcie. Misja, z jaką wiąże się Państwa zawód, jest niezmiernie ważna w życiu każdej społeczności lokalnej – napisał w podziękowaniu burmistrz. Życzenia pracownikom złożyli przedstawiciele urzędu i przewodniczący Rady.

W kobyłkowskim OPS pracuje obecnie czternaście osób.

 

 

 

Tagi (kategorie): 

Widoczny w ciemnościach

 • 24 listopada 2008

Trwa akcja „Widoczni w ciemnościach”, której patronuje burmistrz Robert Roguski. Z nadejściem roku szkolnego dzieci otrzymywały od burmistrza odblaskowe opaski i breloczki. Jesienią organizatorzy akcji postanowili zadbać o rowerzystów. W niedzielę 23 listopada burmistrz i jego współpracownicy po raz kolejny obdarowywali rowerzystów odblaskowymi naklejkami i specjalnymi elementami na szprychy. Tym razem inicjatywa miała miejsce przy kościele Św. Trójcy, gdzie odblaski trafiły do rowerzystów przybyłych na nabożeństwo i do wszystkich chętnych.

 

 

Po akcji odblaskową naklejkę otrzymał również ksiądz prałat Jan Andrzejewski.

 

Podróżowanie po naszych drogach wciąż nie jest bezpieczne, a właściwe oświetlenie roweru wciąż przez dużą część naszej społeczności traktowane jest lekko. Niewidoczni dla kierowców rowerzyści to poważny i często zgłaszany problem przy okazji spotkań poświęconych bezpieczeństwu. Akcja promująca oznakowanie rowerów przyczyni się również do podniesienia bezpieczeństwa kierowców, którzy i tak zmagają się z dodatkowymi utrudnieniami w związku z intensywnymi pracami inwestycyjnymi w mieście.

Przepisy mówią ze powinniśmy być widoczni ze 150 metrów. Prawidłowe oświetlenie roweru to białe widoczne światło z przodu i czerwone z tyłu roweru. Należy też pamiętać, że dziecko do 10. roku życia nie może samo poruszać się po drodze na rowerze.

Dzięki odblaskom radykalnie zwiększa się nasza widoczność na drodze. Dowodzą tego fachowe badania. Widoczność pieszego zaopatrzonego w element odblaskowy zwiększa się nawet do 250 m. Pamiętajmy, że kamizelki, opaski, czy inne oznaczenia spełniają swoją funkcję również w dzień, w pochmurną pogodę i przy ograniczonej widoczności.

Dlatego zadbajmy o dobre oznakowanie rowerów i wypracujmy nawyk noszenia elementów odblaskowych przez dzieci.

Tagi (kategorie): 

Strony