Podziękowania za akcję "Sprzątanie lasów Nadarzyna"

 • 16 października 2009
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobyłce pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom osiedla Nadarzyn za inicjatywę i zaangażowanie w akcji ekologiczno-społecznej „Sprzątanie lasów Nadarzyna”. Wykonane działania stanowią dowód wzorowej współpracy kobyłkowskiej społeczności.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Nowak
Tagi (kategorie): 

Projekty współfinansowane ze środków PFOŚiGW

 • 14 października 2009
Urząd Miasta Kobyłka pragnie poinformować na temat działań współfinansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- odbiór wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych z terenu Gminy Kobyłka,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew ustanowionych pomnikami przyrody, zlokalizowanych na terenie Gminy Kobyłka,
- zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (liści) od prywatnych mieszkańców Gminy Kobyłka.
Urząd Miasta Kobyłka informuję, że do końca 2009r. zostanie przeprowadzony odbiór wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych z terenu Gminy Kobyłka – stosownie do złożonych do tut. Urzędu wniosków.

W/w odbiór odpadów jest współfinansowany ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - stosownie do zawartej w dniu 29.09.2009r., umowy Nr 455/2009 z Powiatem Wołomińskim – na podstawie której Gmina Kobyłka otrzymała dofinansowanie na cele pokrycia kosztów transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kobyłka.


Urząd Miasta Kobyłka informuję, że do końca 2009r. zostaną  przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne drzew ustanowionych pomnikami przyrody, zlokalizowanych na terenie Gminy Kobyłka.

Wykonanie w/w zabiegów pielęgnacyjnych jest współfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stosownie do zawartej w dniu 06.10.2009r., umowy Nr 472/2009 z Powiatem Wołomińskim – na podstawie której Gmina Kobyłka otrzymała dofinansowanie na cele przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew przyrodniczo cennych.


Urząd Miasta Kobyłka informuję, że w dniu 24 października i 7 listopada 2009r. zostaną przeprowadzone zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (liści) od prywatnych mieszkańców Gminy Kobyłka.

Wykonanie w/w zabiegów pielęgnacyjnych jest współfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stosownie do zawartej w dniu 08.10.2009r. umowy Nr 477/2009 z Powiatem Wołomińskim - na podstawie której Gmina Kobyłka otrzymała dofinansowanie na cele przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew przyrodniczo cennych.

Tagi (kategorie): 

Niemcy - Polska 3:3

 • 14 października 2009
W sobotę 3 października br. z okazji 19-stej rocznicy zjednoczenia Niemiec, burmistrzowie i prezydenci miast Polski i Niemiec rozegrali towarzyski mecz piłki nożnej. W składzie reprezentacji Polski znalazło się dwóch przedstawicieli naszego miasta - burmistrz Robert Roguski oraz radny, sekretarz komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - Robert Kucharski.

Zaproszenie od Związku Miast Polskich dla dwuosobowej delegacji z Kobyłki wiązało się z uczestnictwem w obchodach święta zjednoczenia Niemiec.

Właściwe widowisko sportowe w stolicy naszego zachodniego sąsiada poprzedził trening w dniu 02.10 na Stadionie Olimpijskim w Słubicach. Spotkanie na stadionie w dzielnicy Berlin Spandau zakończyło się remisem 3:3, co można uznać za sukces polskiej reprezentacji, gdyż przed rokiem drużyna Niemiec zajęła pierwsze miejsce w europejskich mistrzostwach burmistrzów i prezydentów w piłce nożnej w austriackim Alpendorfie. Jak pokazuje piłkarska historia pojedynków pomiędzy obydwoma krajami również zmagania sportowe burmistrzów były bardzo emocjonujące. Gospodarze do przerwy prowadzili 3:0, jednak w II części gry do głosu doszli reprezentanci Polski, którzy po składnej, zespołowej grze doprowadzili do wyrównania. Obaj przedstawiciele Kobyłki zapisali na swoim koncie po 1 bramce. Kolejne spotkania obu drużyn zaplanowane jest na przyszły rok.

Stadion Olimpijski w Słubicach, gdzie dn. 02.10 odbył się trening reprezentacji Polski
 
 
 
Tagi (kategorie): 

AKCJA - Sprzątanie lasów Nadarzyna

 • 6 października 2009
W sobotę 5 września 2009 roku odbyła się wspólna akcja mieszkańców osiedla Nadarzyn i Urzędu Miasta pod hasłem „Sprzątanie lasów Nadarzyna”. Pomysłodawcą i organizatorem był Pan Grzegorz Rosłon mieszkaniec i społecznik osiedla Nadarzyn. W akcji wzięli udział zarówno dorośli mieszkańcy jak i duża grupa dzieci.

Obecny był również Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski, Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Nowak oraz pracownicy Urzędu Miasta. W sumie w sprzątaniu wzięło udział ponad 30 osób. Owocem „akcji” było 78 zebranych worków ze śmieciami (8,6 m3) takimi jak np. pampersy oraz około 30 worków ze szkłem (3,3 m3) tj. różnego rodzaju butelek, opakowań szklanych głównie po tak zwanych napojach wyskokowych. W sumie zebrano około 12 m3 odpadów zanieczyszczających lasy Nadarzyna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagi (kategorie): 

Fundacja Instytut Innowacji

 • 6 października 2009
Zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych kursów e-learningowych, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których organizatorem jest  Fundacja Instytut Innowacji. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę w ramach działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

 

15 kursów dotyczy różnorodnej tematyki:

 1. Sponsoring, tworzenie umowy i oferty sponsorskiej
 2. Tworzenie partnerstwa
 3. Współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną
 4. Wydarzenia specjalne jako źródło pozyskiwania funduszy, aukcje  i koncerty charytatywne
 5. PR i  promocja NGO, reklama społeczna
 6. Pisanie wniosku
 7. Tworzenie budżetu i harmonogramu projektu
 8. Monitoring i ewaluacja
 9. Zarządzanie projektami
 10. Współpraca międzynarodowa
 11. Księgowość dla NGOs
 12. Prawo pracy
 13. Sprawozdawczość i prawo podatkowe
 14. Prawo zamówień publicznych
 15. Aspekty prawne pozyskiwania funduszy (darowizny, spadki, działalność OPP)

Z kursów może skorzystać każdy kto zaloguje się na stronie jako pracownik lub wolontariusz organizacji pozarządowej. Kursy zakończone są testem sprawdzającym oraz certyfikatem ukończenia. Wszelkie informacje są dostępne na www.ii.org.pl

Z A P R A S Z A M Y

 
 
Tagi (kategorie): 

Kobyłka na EXPO

 • 5 października 2009
Urodziny Kobyłki to już wprawdzie historia - wszyscy dobrze się bawiliśmy w czasie miejskiego festynu oraz koncertu Budki Suflera. Nie każdy jednak wie, że podczas gdy jedni się bawili, inni godnie reprezentowali nasze miasto. Tak się złożyło że podczas tegorocznych obchodów jubileuszu miasta Kobyłka jako JEDYNA w powiecie wołomińskim uczestniczyła w Targach Mieszkaniowych.

Dwudniowe targi organizowane były w warszawskich halach EXPO przy ul. Prądzyńskiego. Nasze miasto reprezentowali pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Jak zawsze podczas wydarzeń organizowanych na tych obiektach nie trzeba było martwić się o frekwencję. Dzięki solidnej pracy mediów, zainteresowanie ze strony zwiedzających stało na bardzo dobrym poziomie.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w dniach 14 i 21 października o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta odbędą się przetargi na działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną i usługową w Kobyłce. Wydaję się, że bedzie to dobry moment na podsumowanie przeprowadzonych działań promocyjnych.

 
 
 
 
 
 
 

 

Poniższy materiał otrzymaliśmy od jednej z naszych kobyłkowskich internautek. W związku z tym zdjęcia wykonane za pomocą telefonu komórkowego z wbudowanym aparatem są średniej rozdzielczości.
 
 

Bliższych informacji dotyczących ww. przetargów można zasięgnąć pod nr tel. /0-22/ 786-31-20,786-31-19 w. 307 oraz w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój nr 36, lub e-mail: danuta.ksiezak@kobylka.pl
Tagi (kategorie): 

Zaproszenie na szkolenie

 • 1 października 2009
Starosta Wołomiński oraz  Mazowiecki Klub Czystego Biznesu działający przy Zielonkowskim Forum Samorządowym oraz Program Czysty Biznes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska mają zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie nt.:
„Obowiązki przedsiębiorców w świetle obowiązujących przepisów ochrony środowiska”,
które odbędzie się dn. 6 października 2009 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.

Szkolenie jest elementem akcji „Rozwój zrównoważony w praktyce” – „Działalność gospodarcza w zrównoważonym rozwoju”. Akcja jest realizowana przez Powiat Wołomiński z udziałem środków WFOŚiGW w Warszawie.

Szkolenie poprowadzi p. Beata Szymańska – specjalista ds. ochrony środowiska, inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

....

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.30 Powitanie uczestników, przedstawienie idei Programu Czysty Biznes i założeń akcji „Rozwój zrównoważony w praktyce".
10.30 – 11.30 Informacje ogólne nt. obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska.
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 14.00 Ochrona powietrza,
ochrona wód
14.00 – 14.30 Gospodarka ściekowa,
gospodarka odpadami
14.00 – 14.30 Przerwa
14.30 – 15.30 Substancje i materiały niebezpieczne występujące w zakładzie.
Klasyfikacja zakładu do ZZR ZDR, potencjalnego sprawcy
Substancje zubażające warstwę ozonową.
15.30 Podsumowanie seminarium i pytania.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny - liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu otrzymają stosowne zaświadczenia.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia, podając w treści maila: imię, nazwisko oraz nazwę firmy/instytucji na adres internetowy zee.wos@powiat-wolominski.pl do dnia 5 października do godz.11.00 Dodatkowe informacje i zapisy można uzyskać ww. Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 22 787 43 01w. 153, 158. Sprawę prowadzi Adam Matejak.

Akcja „Rozwój zrównoważony w praktyce została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Propagowanie Czystego Biznesu w Polsce 2007-2011
Seminarium organizowane w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Tagi (kategorie): 

Jestem uczniem pierwszej klasy!

 • 1 października 2009
Od inauguracji roku szkolnego 2009/2010 minął miesiąc... W kobyłkowskich szkołach podstawowych odbywają się uroczyste pasowania na uczniów klas I.

Dnia 1 października 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się uroczyste pasowanie "pierwszaków". Piękna dekoracja wykonana przez rodziców i wychowawców sprawiła, że w sali panował podniosły i uroczysty nastrój. Ceremonii pasowania dokonał Dyrektor Marcin Promowicz, który od nowego roku szkolnego kieruje kobyłkowską placówką edukacyjną przy ul. Jezuickiej 1.

Główni bohaterowie tego wydarzenia zdali wzorcowo egzamin na ucznia. Wykazali się dużą wiedzą na temat swojej szkoły. Wszyscy otrzymali tarcze i legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i koszulki.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{youtube}y7WjyQ3BGew{/youtube}

{youtube}7X8R8dV-0H8{/youtube}

Tagi (kategorie): 

Ogłoszenie związane z handlem podczas „Wszystkich Świętych”

 • 30 września 2009

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miasta Kobyłka informuje, że w dniach 24.10.2009 – 03.11.2009r. dopuszcza handel uliczny na ulicach: Aleja Jana Pawła II Ks. Franciszka Marmo, Ks. Kazimierza Pieniążka i Niskiej oraz w okolicach nowego cmentarza, związany ze świętem „Wszystkich Świętych”. Osoby handlujące winny prowadzić działalność na wyznaczonych i ponumerowanych miejscach oraz posiadać numer ustalonego miejsca. W okolicach nowego cmentarza dopuszcza się handel bez wyznaczania stanowisk. Przydzielanie miejsc pod handel odbywać się będzie w dniach od 12.10.2009 do 14.10.2009r. w starym budynku Urzędu Miasta Kobyłka (wejście od strony podwórka) w godzinach 8-11. Wszystkie uwagi dotyczące handlu w/w okresie prosimy kierować do Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 3, pokój nr 4 tel. 786-99-20 wew 16 – Robert Kościesza.

Burmistrz Miasta Kobyłka
Robert Roguski

Tagi (kategorie): 

Strony