Komunikat PGK

  • 11 marca 2020

"W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce uprzejmie informujemy, że kierując się względami bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania wszelkich skupisk ludzkich, z dniem 12 marca 2020r. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kobyłce w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołominem, Burmistrzem Miasta Kobyłka zawiesza procedurę zawierania nowych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w siedzibie Spółki przy ulicy Stanisława Moniuszki 2A.

Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

  • 11 marca 2020

Z uwagi na bieżącą sytuację, dotyczącą zagrożenia koronawirusem, Burmistrz Miasta Kobyłka Edyta Zbieć podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć i ograniczeniu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej (od 12 do 25 marca 2020 r.). Na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” zostaną czasowo wstrzymane wszelkie treningi.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

  • 11 marca 2020

Zgodnie z komunikatem na stronie Ministerstwa Edukacji informujemy: od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Strony