Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy PKP Kobyłka

  • 25 września 2018

Miasto Kobyłka podpisało dziś umowę na ponad 4,5 mln zł unijnego wsparcia na budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Kobyłka. Część A i C parkingu usytuowana będzie po południowej stronie linii kolejowej, przy ul. Warszawskiej, w miejscu obecnych „dzikich” parkingów, natomiast - część B powstanie po północnej stronie przy ul. Granicznej.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nieruchomości

  • 24 września 2018

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

VI Śniadanie z biznesem

  • 19 września 2018

Za nami kolejna, szósta edycja „Śniadania z biznesem”. Tym razem motywem przewodnim spotkania było „Podsumowanie”. Tematyka ta została wybrana w związku z decyzją Burmistrza Miasta Kobyłka Roberta Roguskiego o niekandydowaniu na kolejną kadencję. W swoim podsumowaniu ostatnich 12 lat opowiedział o blaskach i cieniach pracy na najważniejszym stanowisku w mieście.

Strony